Kras In Auto

Top vijf autoschades – Lakschade vaak stilgehouden

Twee op de drie Nederlanders hebben weleens schade veroorzaakt aan een andere auto, meldt Allsecur na onderzoek. Maar schade aan andermans auto wordt niet altijd eerlijk gemeld: de helft vindt een krasje geen reden om een briefje achter de ruitenwisser te steken.

Allsecur bevroeg ruim 1.000 automobilisten over hun gedrag bij schade. Dat hangt sterk samen met de omvang van de schade. De helft van de respondenten vindt zelf veroorzaakte lakschade geen reden om contactgegevens achter te laten. Bij deukschade meldt het overgrote deel (78%) de schade wel aan de gedupeerde; 3% zou er zonder bericht vandoor gaan.

De vijf meest voorkomende schades volgens het onderzoek:

  • Tegen een stilstaand object gereden (paaltje, boom, lantaarn): 40%
  • Betrokken geweest bij een kop-staartbotsing: 20%
  • Tijdens het inparkeren kras- of lakschade veroorzaakt: 13%
  • Lakschade veroorzaakt door het openen van de autodeur: 11%
  • Tijdens het inparkeren een deuk(je) veroorzaakt: 10%

Ouderen melden zich vaker
Ouderen zijn iets vaker geneigd om hun schadeveroorzakende actie op te biechten: 49% van de 65-plussers meldt lakschade en 82% zegt zich bij deukschade bekend te maken. Bij de groep millennials (-18 tot 34-jarigen) zijn die percentages 42% respectievelijk 73%.

Vrouwen reageren emotioneler dan mannen als ze schade veroorzaken.
Bijna de helft van de vrouwen schrikt en vraagt zich af wat te doen. Datzelfde geldt voor 19% van de mannen. Die denken vaker aan het achterlaten van de gegevens (48%) of de stijging van de verzekeringspremie (20%). Bij deukschade doet 5% van de mannen of zijn neus bloedt; van de vrouwen zegt 1% te doen alsof er niets is gebeurd.

bron: AMWEB – 19 juni 2019