Belastingdienst

Hypotheekrente, vlaktaks en eigenwoningforfait: wat betekent het regeerakkoord voor jou?

Hypotheekrente, vlaktaks en eigenwoningforfait: wat betekent het regeerakkoord voor jou?

De coalitiepartijen zijn eruit: het regeerakkoord is bekend gemaakt. In dit akkoord staan ook maatregelen die van invloed zijn op de aftrekbaarheid van de hypotheekrente, de introductie van de zogenaamde vlaktaks en het eigenwoningforfait. Maar wat betekent dit allemaal en wat is het effect voor jou?

Aftrek hypotheekrente
Al meer dan 100 jaar kennen we in Nederland het begrip ‘hypotheekrenteaftrek’. Met name de laatste decennia is deze regeling bedoeld om het bezit van een eigen woning te stimuleren. Immers, de hypotheeklasten worden hiermee gecompenseerd door een vermindering op de inkomstenbelasting. Dit heilige belastingvoordeel staat al langere tijd ter discussie in de politiek, wat eerder al leidde tot de afbouwmaatregel waarbij de maximale hypotheekrenteaftrek per jaar met 0,5% verminderd wordt. Deze maatregel wordt met het nieuwe regeerakkoord versneld ingevoerd door de maximale aftrek vanaf 2020 niet met 0,5% maar met 3% per jaar te verlagen, startend bij de hoogste belastingschijf. Met dit akkoord wordt de maximale beoogde aftrek (37%) al in 2023 bereikt.

Inkomstenbelasting en de vlaktaks
Wat bepaalt nou de hoogte van de hypotheekrente die jij af mag trekken? Dat is afhankelijk van de inkomstenbelasting die je betaalt. Hoe meer je verdient hoe meer belasting je betaalt: de welbekende belastingschijven. Over inkomen in schijf 1 betaal je 36,55%, in schijven 2 en 3: 40,8% en in schijf 4: 52%

Naar verwachting zal het aantal belastingschijven in 2019 teruggebracht worden naar twee; schijf 1 waarover je 36,93% belasting betaalt en schijf 2 waarover je 49,5% betaalt. Dit is de zogenaamde vlaktaks.. Naast dat je minder inkomstenbelasting gaat betalen betekent deze maatregel ook dat je bij een jaarinkomen tot € 86.000,- nog maar 36,93% hypotheekrenteaftrek krijgt. Per saldo zal deze maatregel in de meeste gevallen leiden tot belastingvoordeel.

Eigenwoningforfait
Naast een compenserende werking van de vlaktaks wordt ook het eigenwoningforfait (belasting voor het hebben van een koopwoning) in jouw voordeel aangepast. Op dit moment geldt nog een belastingtarief van 0,75% van de WOZ-waarde van je woning. Dit percentage wordt verlaagd naar 0,6%. Hierdoor blijft er meer aftrekbare hypotheekrente over: het verschil tussen de betaalde hypotheekrente en het eigenwoningforfait.

Met het nieuwe regeerakkoord staan er dus nogal wat veranderingen op stapel. Ben je als starter op zoek naar je eerste koopwoning, of heb je al een hypotheek en wil je die oversluiten? Dan is het belangrijk je goed voor te laten lichten over deze wijzigingen en de financiële gevolgen ervan op lange termijn. De exacte cijfers zijn namelijk in toenemende mate en sterk afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.