160616 Digitale Advisering Wordt De Toekomst – InFinance

‘Digitale advisering wordt de toekomst’

Met name starters zullen in toenemende mate gebruikmaken van de digitale hulpmiddelen op de hypotheekmarkt, met het bijbehorende lagere prijskaartje. Dat verwachten Erkend adviseurs, aangesloten bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH).

Dat is één van de uitkomsten van een onderzoek dat de SEH heeft uitgevoerd onder haar leden. De adviseurs verwachten dan ook dat zij in 2020 in hun adviestraject vooral gebruik maken van digitale hulpmiddelen, zoals apps, chats en webcams.

In sneltreinvaart betreden nieuwe (hypotheek)aanbieders de markt, concludeert SEH. “Wat hen verbindt, is dat zij allemaal gebruik maken van digitale adviessystemen, al of niet gekoppeld aan persoonlijk advies. Ook bestaande aanbieders digitaliseren onderdelen van hun (advies)processen.”

De Erkend adviseur zit intussen niet stil, zo blijkt uit het onderzoek van de SEH. “In het huidige adviesproces verloopt al een derde van het hypotheekadviestraject via digitale wegen. In 2020 zal zeker de helft van dit traject digitaal verlopen, zo is de verwachting.”

Digitale middelen die nu al worden ingezet voor een optimaal klantcontact zijn onder meer informatieve video’s, webcam en chat. In 30% van de gevallen wordt ook al gebruik gemaakt van smartphone-apps en dat zal in 2020 al in 60% van de gevallen van toepassing zijn.

Ook het gebruik van webcams zal meer dan verdubbelen van 24% nu tot 58% in 2020. Tegelijkertijd is de verwachting dat het gebruik van papieren dossiers sterk wordt teruggedrongen van 52% nu tot 22% in 2020.

Digitalisering van het adviesproces is één van de hoofdthema’s van het komende SEH congres op 15 juni in Nieuwegein. Ook op HypoVak, dat op 31 mei plaats vindt, wordt aandacht besteed aan dit thema.

Bron: infinance.nl